Zákazník: Zákazník není přihlášen     Nákupní košík: 0 Kč
SUBMENU

Zasílání novinek

Máte-li zájem o zasílání bulletinu, vyplňte Vaši e-mailovou adresu a v dalším kroku si nastavte o co máte zájem. Později se můžete kdykoliv odhlásit.

*E-mail:

» E-shop » Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (V.O.P.)

Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Není-li mezi účastníky (prodávajícím a kupujícím) sjednána kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající kupujícímu zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího na formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě prodávajícího. Kupující zasláním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. 

Předmět smlouvy a dodávky zboží

Předmětem smlouvy a dodávky zboží jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce.
Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat :
bezvadné zboží v souladu s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR 

Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění předepsaných údajů v registračním formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky (autorizací) a to buď telefonicky, nebo písemnou formou. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. 
 

Dodací podmínky

Zboží je zasíláno kupujícímu po celé republice prostřednictvím České pošty nebo kurýrního přepravce. Kupující je povinen zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad sepsat protokol o poškození a neprodleně tuto skutečnost písemně oznámit dodavateli.
V případě dodání zboží na dobírku je přepravce oprávněn převzít dobírku a vydat potvrzení o převzetí hotovosti.
Místem plnění je sídlo prodávajícího .
 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 na odstoupení od    smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. A to za podmínek:
1. Vrácené zboží musí být nepoškozeno, bez známek opotřebení, s veškerým příslušenstvím jak bylo dodáno kupujícímu včetně návodů a podobně.
2. Zboží musí být zasláno ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží (rozhodující je datum odeslání ) s kopií dokladu o koupi a písemnou žádostí o odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.
 3. Po obdržení a vrácení zboží je kupujícímu vrácena celá částka, kterou vynaložil za koupi zboží.
 

Poštovné

Při odběru poštovní nebo kurýrní službou bude k ceně zboží připočteno paušální poštovné ve výši 120,- Kč.
Při objednávce nad 3000,- Kč je poštovné zdarma.
 

Dodací lhůta

Standardní dodací lhůta, pokud nebude dohodnuto jinak, je 5 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Není-li zboží momentálně skladem, bude zákazník okamžitě telefonicky nebo e-mailem kontaktován a informován o předpokládaném termínu expedice zboží.
 

Reklamační podmínky

Pro uplatnění reklamace je nutné předložit dodací list, fakturu nebo jiný daňový doklad potvrzující nákup v elektronickém obchodě .
Reklamovat lze jen zboží, které nebylo poškozeno neodborným zacházením a u kterého nebyly porušeny podmínky užívání určené výrobcem, a zároveň zboží bylo poškozeno při přepravě. 
 

 

Vyřízení reklamace

 Pro zahájení reklamace je třeba nahlásit reklamační událost. Reklamační událost lze nahlásit jak písemně, tak i elektronicky (e-mailem).
Reklamované zboží je třeba doručit do provozovny  elektronického obchodu na adresu: Fastop s.r.o., Pec 82, 344 01 Domažlice.
Podle povahy závady bude v rámci platných právních předpisu zboží opraveno nebo kupujícímu bude vrácena zaplacená kupní cena.
V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtovány náklady vynaložené na neoprávněnou reklamaci.
Reklamace bude vyřízena v co nejkratší lhůtě, a podle povahy vyřízení buď bude opravené zboží zasláno zpět, nebo bude vrácena kupní cena. Náklady na zasílání v případě opravy neúčtujeme.
Závěrečné ustanovení
Tyto reklamační podmínky platí pro nákup v elektronickém obchodě (e-shop) www.topspintenis.cz a řídí se občanským zákoníkem ČR.

 

Ochrana osobních údajů

Objednávkou učiněnou písemně, e-mailem, faxem i telefonicky, dává kupující souhlas k tomu, aby jeho osobní údaje byly zpracovány pro další využití v zásilkovém prodeji v rámci obchodní činnosti Fastop s.r.o., a to až do odvolání v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů.

Kontaktujte nás:

Rychlé odkazy:

TOPSPIN TENIS

Fastop s.r.o.
Heyrovského 483
30100  Plzeň

IČ: 275 72 757
DIČ: CZ27572757

Mob.: +420 603 201 125
E-mail: info@topspintenis.cz
Web: www.topspintenis.cz

Vyplňte Vaše jméno a telefon a nejpozději následující pracovní den se s Vámi spojíme.

*Jméno:
*E-mail:
*Sdělení:
Nechte prázdné:
Vyplňte prosím číslo větší než 24: